Menu

Het schooljaar 2017-2018  is ingedeeld in vier periodes van circa negen tot tien weken. Deze verdeling bevordert het leerritme en de rust van de leerlingen. Elke periode begint met circa acht weken les waarin per vak een afgerond programma wordt gegeven. Een studiewijzer of studieplanner (voor de eerste klassen opgenomen in de agenda) beschrijft per vak het programma voor de betreffende periode. Na elke acht weken volgt een afsluitende testweek. Zo blijft de testdruk beperkt. Na iedere periode ontvangt de leerling een rapport. Op de website van de school vindt u onder Het Eckart – Algemene Informatie  alle relevante informatie van de school, zoals de periodeagenda, vakanties en dergelijke.

Periodeoverzicht

Periode 1:  maandag 28 augustus 2017 t/m vrijdag 10 november 2017
Periode 2:  maandag 13 november 2017 t/m vrijdag 26 januari 2018
Periode 3:  maandag 29 januari 2018 t/m dinsdag 10 april 2018
Periode 4:  woensdag 11 april 2018 t/m vrijdag 6 juli 2018

Testweken

Testweek 1:   maandag 6 november 2017 t/m vrijdag 10 november 2017
Testweek 2:   maandag 22 januari 2018 t/m vrijdag 26 januari 2018
Testweek 2 voor MC1:   woensdag 17 januari 2018 t/m vrijdag 19 januari 2018
Testweek 3:   woensdag 4 april 2018 t/m dinsdag 10 april 2018
Testweek 3 voor Mavo-4:  woensdag 11 april 2018
Testweek 3 voor Havo-5 en Vwo-6:  woensdag 11 april 2018 en donderdag 12 april 2018
Proefexamens voor Havo-5 en Vwo-6:  vrijdag 13 april 2018
Testweek 4:   vrijdag 22 juni 2018 t/m donderdag 28 juni 2018
Testweek 4 voor MC2:  dinsdag 19 juni 2018 t/m vrijdag 22 juni 2018

Rapporten (niet-examenklassen)

Rapport 1:  donderdag 30 november 2017
Rapport 2:  woensdag 21 februari 2018
Rapport 3:  donderdag 26 april 2018
Rapport 4:%nbsp; donderdag 5 juli 2018

Ouderspreekuren

Woensdag 6 december 2017,  (18.30-22.00 uur)
Woensdag 28 februari 2018,  (18.30-22.00 uur)
Woensdag 16 mei 2018,  (alleen voor mentoren) (18.30-22.00 uur)
Vrijdag 6 juli 2018, (vrije inloop) (9.00-10.00u)

Data activiteitendagen

Woensdag 13 december 2017: 1e activiteitendag
Woensdag 30 mei 2018: 2e activiteiten dag
Dinsdag 15 mei 2018: Proloog Betere Werelddag
Woensdag 6 juni 2018: Betere Werelddag

overige data:

Examens (1e tijdvak)
maandag 14 mei 2018 t/m dinsdag 29 mei 2018

Galafeest eindexamenleerlingen
donderdag 31 mei 2018

Uitslagen examens (1e tijdvak)
Mavo, Havo en Vwo: woensdag 13 juni 2018

Herexamens (2e tijdvak)
maandag 18, dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni 2018

Uitslagen herexamens (2e tijdvak)
Mavo, Havo en Vwo: vrijdag 29 juni 2018

Data diplomauitreikingen
Maandag 2  juli 2018: diploma-uitreiking Mavo, 19.00 ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking
Dinsdag 3  juli 2018: diploma-uitreiking Havo, 19.00 uur ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking.
Woensdag 4  juli 2018: diploma-uitreiking Vwo, 19.00 ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking.