Het schooljaar2016-2017  is ingedeeld in vier periodes van circa negen tot tien weken. Deze verdeling bevordert het leerritme en de rust van de leerlingen. Elke periode begint met circa acht weken les waarin per vak een afgerond programma wordt gegeven. Een studiewijzer of studieplanner (voor de eerste klassen opgenomen in de agenda) beschrijft per vak het programma voor de betreffende periode. Na elke acht weken volgt een afsluitende testweek. Zo blijft de testdruk beperkt. Na iedere periode ontvangt de leerling een rapport. Op de website van de school vindt u onder Het Eckart – Algemene Informatie  alle relevante informatie van de school, zoals de periodeagenda, vakanties en dergelijke.

Periodeoverzicht

Periode 1: 5 september 2016 t/m 11 november 2016
Periode 2: 14 november 2016 t/m 27 januari 2017
Periode 3: 30 januari 2017 t/m 7 april 2017
Periode 4: 10 april 2017 t/m 14 juli 2017

Testweken

Testweek 1:  7 november 2016 t/m 11 november 2016
Testweek 2:  23 januari 2017 t/m 27 januari 2017
Testweek 2 voor MC1:  18 januari 2017 t/m 20 januari 2017
Testweek 3:  3 april 2017 t/m 7 april 2017 (incl. schoolexamens)
Testweek 3 voor Mavo-4:  29 en 30 maart 2017
Testweek 3 voor Havo-5 en Vwo-6:  27 maart 2017 t/m 30 maart 2017
Testweek 3 voor MC2:  28 maart 2017 t/m 30 maart 2017
Testweek 4:  3 juli 2017 t/m 6 juli 2017

Rapporten (niet-examenklassen)

Rapport 1: Donderdag 1 december 2016
Rapport 2: Donderdag 16 februari 2017
Rapport 3: Donderdag 11 mei 2017
Rapport 4: Donderdag 13 juli 2017

Ouderspreekuren

Woensdag 14 december 2016,  (18.30-22.00 uur)
Woensdag 22 februari 2017,  (18.30-22.00 uur)
Woensdag 17 mei 2017,  (alleen voor mentoren) (18.30-22.00 uur)
Vrijdag 14 juli 2017, (vrije inloop) (9.00-10.00u)

Data activiteitendagen

Woensdag 7 december 2016: 1e activiteitendag
Woensdag 7 juni 2017: 2e activiteiten dag
Dinsdag 16 mei 2017: Proloog Betere Werelddag
Dinsdag 13 juni 2017: Betere Werelddag

overige data:

Examens (1e tijdvak)
10 mei 2017 t/m 23 mei 2017

Galafeest eindexamenleerlingen
Woensdag 31 mei 2017

Uitslagen examens (1e tijdvak)
Mavo, Havo en Vwo: woensdag 14 juni 2017

Herexamens (2e tijdvak)
19, 20 en 21 juni 2017

Uitslagen herexamens (2e tijdvak)
Mavo, Havo en Vwo: vrijdag 30 juni 2017

Data diplomauitreikingen
Dinsdag 4  juli 2017: diploma-uitreiking Vwo, 19.00 ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking
Woensdag 5  juli 2017: diploma-uitreiking Havo, 19.00 uur ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking.
Donderdag 6 juli 2017: diploma-uitreiking Mavo, 19.00 ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking.