Menu

SCHOOLLEIDING

De rector is eindverantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken op school. Hij wordt hierin bijgestaan door de vestigingsdirecteur en de directeur financiën en beheer. Samen vormen zij de schoolleiding. 


Rector Dir. Financien en Beheer Vestigingsdirecteur
Mw. mr. drs. M.M. Arts ESCDhr. drs. P. van Esch Mw. msc. med. J. Melis


BASISTEAMS

Het Eckartcollege is opgedeeld in drie basisteams voor Mavo, Havo en Vwo. De brugklassen Mavo vallen onder het basisteam Mavo, de brugklassen Havokans en Havo/Vwo vallen onder het team Havo en de brugklassen Vwo vallen onder het team Vwo. De adjunct-directeur heeft de leiding over het basisteam.
Deze basisteams zorgen voor kleinschaligheid binnen de school. Dit betekent dat je een aantal jaren achter elkaar wordt begeleid door hetzelfde team van docenten. Hierdoor leer je je docenten goed kennen en zij jou. Elke klas heeft een eigen mentor.
De leerlingcoördinatoren zorgen voor de dagelijkse opvang van de leerlingen en wat daar allemaal bij komt kijken. Ouders kunnen hen iedere dag telefonisch bereiken van 11.10 tot 12.00 uur. Leerlingbegeleiders zijn docenten bij wie je als leerling terecht kunt met persoonlijke problemen.


Adjunct-directeur
Mavo
Adjunct-directeur
Havo
Adjunct-directeur
Vwo
Dhr. E. Kox Dhr. L. Peeters MME en MEd Dhr. ir. R.J.M. Franssen

ECKART EN PLEINCOLLEGE NUENEN

Sinds 1 augustus 2003 zijn het Eckartcollege en het Pleincollege Nuenen één school. Allebei de scholen hebben hun eigen locatie.
Eckartcollege Eindhoven biedt de opleidingen mavo, havo en vwo. Pleincollege Nuenen biedt de opleidingen binnen de vmbo-afdeling.

Klik HIER voor het organogram.