Menu

Communicatie vindt plaats via de email. Alle brieven die per mail verstuurd zijn, worden hier geplaatst.

.
Brief aan ouders over herkansing CKV1 voor Havo-4.
Brief aan ouders over verplaatsing peanutbaltoernooi naar andere lokatie.
Brief aan ouders over peanutbaltoernooi op 28-6-2018.
Brief aan ouders en geinteresseerden over college puberbrein 25-6-2018.
Brief aan ouders en leerlingen over workshop construeren met bamboe.
Brief aan ouders en leerlingen V4 over presentatie cabaret.
Brief aan ouders V5 over bezoek aan universiteit Maastricht op 30 mei
Brief aan ouders en leerlingen over cultuurdag 30 mei.   Bijlage bij deze brief.
Brief aan ouders over vervanging lessen Duits.
Brief aan ouders over presentatieavond draaideurprojecten.
Brief aan ouders over gymmen op de Hondsheuvels ivm de examens.
Brief aan ouders en leerlingen over de PROLOOG Betere Werelddag.
Brief aan ouders en leerlingen Betere Werelddag 6 juni.
Brief aan ouders over de activiteiten dag Maastricht voor de tweede klassen.
Brief aan ouders over sportdag op 30 mei voor klassen 3 en 4.
Brief aan ouders over Introductie Vakkanjer Explorer.
Brief aan ouders en leerlingen van de eindexamenklassen ivm verlenging inschrijftermijn Lyceo Examentrainingen.
Brief aan ouders over excursies Berlijn en Bergsport voor Vwo-4.
Brief aan ouders over CE als keuzevak in Havo-4.
Brief aan ouders M2a en M2b i.v.m. excursie TT op 10-4-2018.
Brief aan ouders over circusvoorstelling 10 april.
Brf aan ouders over vervanging mevr. Borking.
Brief aan ouders over deelname leerlingen aan onderzoek TUe.
OPGAVEFORMULIER VOOR EXAMENS CAE EN FCE BOVEN 18 JAAR
OPGAVEFORMULIER VOOR EXAMENS CAE EN FCE ONDER 18 JAAR
Brief voor ouders over examens FCE voor Havo-4 (zie ook het opgaveformulier!)
Brief aan ouders over examens FCE voor Vwo-4 (zie ook het opgaveformulier!)
Brief aan ouders over examens CAE voor Vwo-5 (zie ook het opgaveformulier!)
Brief aan ouders over de peiling Cambridge English.
Brief aan ouders over Centraal Praktisch examen tekenen Kunstvakken II voor mavo.
Brief aan ouders over Madrid-reis voor Havo-5 en Vwo-6 Tekenen.
Brief aan ouders over workshop architectuur V4a en V4c op 28-3-2018
Brief aan ouders over workshop architectuur  V4b en V4c op 27-3-2018.
Brief aan leerlingen over kandidaatsstelling voor MR
Brief aan ouders over kandidaatsstelling voor MR
Brief aan ouders over themaweek communicatie V2d.
Brief aan ouders over technasiumopdracht i.k.v. presentatiemarkt O&O 9 maart.
Brief aan ouders over uitnodiging presentatiemarkt O&O.
Brief aan ouders over Lyceo Examentraining.
Brief ouderavond Londenreis Vwo 2018 en restantbetaling.
Brief aan ouders en leerlingen over excursie H5 en V6 tekenen Amsterdam.
Brief aan ouders over evaluatie ziekmelden via Magister.
Brief aan ouders en leerlingen over opsplitsing schoolfeest Effenaar (klas 2 t/m 6).
Brief aan ouders over opsplitsing schoolfeest.
Brief aan ouders over ouderavond Havo-3 ivm vakken/profielkeuze op 7-3-2018. (aanvang 19.00 uur)
Brief aan ouders over herprofilering rekentoets eindexamenleerlingen.
Brief aan ouders over 1e mogelijkheid rekentoets voor-examenklassen.
Brief aan ouders over overstap Havo-4 naar MBO.
Brief aan ouders over lezing Filosofisch Café on Tour op 6-2-2018.
Brief aan ouders over leelingenfeest Effenaar 14-3-2018.
Brief aan Ouders over wegwijsdagen van het Summa college.
Brief aan ouders over ziekmelden in Magister.
Brief aan ouders over bedrijvenmarkt 5-2-2018 voor Mavo3 en-4 en voor Havo4 en -5.
Brief aan OV over themaweek B1z.
Brief aan OV Brains on Stage voor leerlingen H4 en V5.
Brief aan ouders over Technasiumnetwerkbijeenkomst 2-2-2018 H4, V4, V5.
Brief aan ouders betreffende uitnodiging thema-avond omdenken .
Brief aan ouders over informatieavond vakkenkeuze Mavo-3.
Brief aan ouders over themaweek V3d Eindhoven in WOII.
Brief aan ouders over doelen Betere Werelddag.
Brief aan ouders over rekentoets Vwo-6.
Brief aan ouders over ziekmelden leerlingen in Magister.
Brief aan ouders over informatieve ouderavond overstap Mavo-4 naar Havo-4 op 18-1-2018
Brief aan ouders over snuffelstage Havo-3 op 6-3-2018.
Brief aan ouders over Kerst en Nieuwjaar 2017-2018.
Brief aan ouders over Informatieavond Tanzania van Global Exploration
Brief aan ouders Klas 2 over ijssportdag 13-12-2017.
Brief aan ouders V2d over ouderavond op 16-1-2018.
Brief aan ouders V3d over ouderavond op 16-1-2018.
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over activiteitendag.
Brief aan ouders over activiteitendag Vwo-4.
Brief aan ouders over afgelasting beroepenvoorlichtingsavond 30-1-2018 voor H3 en V3
Brief aan ouders over activiteitendag voor Mavo-3
Brief aan ouders over duurzaamheid

Brief aan ouders Brugklassen over Project Globaland 13 en 14-12-2017

Brief aan ouders excursie V6 naar Euronext en DNB

Brief aan ouders over workshop Mode voor Mavo-2 Summa College vak Kunst en Cultuur
Brief aan alle ouders over vertrek van rector Jean Wiertz
Brief aan ouders over bezoek aan Peppelrode klassen B1p, B1v en B1z 23-11-2017
Brief aan ouders over bezoek aan Technopolis Vwo-3 en Havo-3
Brief aan ouders over voorlichtingsavond Vwo-3, 7-12-2017
Brief aan ouders klas 1 schoolfeest 17-11-2017
Brief ouders en leerlingen Performance Project voor V5a en V5b groep 2
Brief ouders en leerlingen Performance Project CKV1 voor V5
Brief aan ouders en leerlingen van de eindexamenklassen over 3e poging rekentoets
Brief aan ouders en leerlingen van Havo-3 over verplichte rekenlessen en prescan
Brief ouders en leerlingen ivm excursie Londen maart 2018
Brief aan ouders van leerlingen 4e klas en hoger over Global Exploration 
Brief aan ouders en leerlingen over Trucknasium DAF-museum 26-10-2017
Brief aan ouders B1z over ouderavond 31-10-2017
Brief aan de ouders ivm foto Eckart 50 jaar bestaan
Brief aan ouders en leerlingen B1q en B1r over bezoek TU/e op 13-10-2017
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over bezoek aan Berenkuil op 25-10-2017
Brief aan Ouders over zwemsportdag brugklassen op 10-11-2017
Brief aan ouders brugklasssen ivm ouderavond en minilessen 5-10-2017
Brief aan ouders over excursie naar de Efteling 2-10-2017
Brief aan ouders en leerlingen H4 overzicht open dagen HBO
Brief aan ouders en leerlingen H5 overzicht open dagen HBO
Brief aan ouders van lln M4-H4-V5 die niet meegaan op excursie
Brief aan ouders over weerbaarheidstraining derde klassen

Brief ouderavond Vwo-3 op 21-9-2017
Brief ouderavond Vwo-4 op 21-9-2017
Brief ouderavond Vwo-5 op 19-9-2017
Brief ouderavond VWO-6 op 19-9-2017
Brief aan ouders Mavo-1 over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders Mavo-2 over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders M3a en M3b over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders M43tt over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders over ouderavond excursie Londen (18-9-2017)
Brief aan ouders over ouderavond Mavo-4 (12-9-2017)

Brief aan ouders over ouderavond Mavo-3 (12-9-2017)
Brief aan ouders over bezoek leerlingen aan TUe op 7-9-2017

Brief aan ouders over ouderavond voor Mavo-2
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-2
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-3
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-4
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-5
Brief aan ouders over ouderavond voor Vwo-2