Communicatie vindt plaats via de email. Alle brieven die per mail verstuurd zijn, worden hier geplaatst.

.
Brief aan ouders en leerlingen over opsplitsing schoolfeest Effenaar (klas 2 t/m 6).
Brief aan ouders over opsplitsing schoolfeest.
Brief aan ouders over ouderavond Havo-3 ivm vakken/profielkeuze op 7-3-2018. (aanvang 19.00 uur)
Brief aan ouders over herprofilering rekentoets eindexamenleerlingen.
Brief aan ouders over 1e mogelijkheid rekentoets voor-examenklassen.
Brief aan ouders over overstap Havo-4 naar MBO.
Brief aan ouders over lezing Filosofisch Café on Tour op 6-2-2018.
Brief aan ouders over leelingenfeest Effenaar 14-3-2018.
Brief aan Ouders over wegwijsdagen van het Summa college.
Brief aan ouders over ziekmelden in Magister.
Brief aan ouders over bedrijvenmarkt 5-2-2018 voor Mavo3 en-4 en voor Havo4 en -5.
Brief aan OV over themaweek B1z.
Brief aan OV Brains on Stage voor leerlingen H4 en V5.
Brief aan ouders over Technasiumnetwerkbijeenkomst 2-2-2018 H4, V4, V5.
Brief aan ouders betreffende uitnodiging thema-avond omdenken .
Brief aan ouders over informatieavond vakkenkeuze Mavo-3.
Brief aan ouders over themaweek V3d Eindhoven in WOII.
Brief aan ouders over doelen Betere Werelddag.
Brief aan ouders over rekentoets Vwo-6.
Brief aan ouders over ziekmelden leerlingen in Magister.
Brief aan ouders over informatieve ouderavond overstap Mavo-4 naar Havo-4 op 18-1-2018
Brief aan ouders over snuffelstage Havo-3 op 6-3-2018.
Brief aan ouders over Kerst en Nieuwjaar 2017-2018.
Brief aan ouders over Informatieavond Tanzania van Global Exploration
Brief aan ouders Klas 2 over ijssportdag 13-12-2017.
Brief aan ouders V2d over ouderavond op 16-1-2018.
Brief aan ouders V3d over ouderavond op 16-1-2018.
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over activiteitendag.
Brief aan ouders over activiteitendag Vwo-4.
Brief aan ouders over afgelasting beroepenvoorlichtingsavond 30-1-2018 voor H3 en V3
Brief aan ouders over activiteitendag voor Mavo-3
Brief aan ouders over duurzaamheid

Brief aan ouders Brugklassen over Project Globaland 13 en 14-12-2017

Brief aan ouders excursie V6 naar Euronext en DNB

Brief aan ouders over workshop Mode voor Mavo-2 Summa College vak Kunst en Cultuur
Brief aan alle ouders over vertrek van rector Jean Wiertz
Brief aan ouders over bezoek aan Peppelrode klassen B1p, B1v en B1z 23-11-2017
Brief aan ouders over bezoek aan Technopolis Vwo-3 en Havo-3
Brief aan ouders over voorlichtingsavond Vwo-3, 7-12-2017
Brief aan ouders klas 1 schoolfeest 17-11-2017
Brief ouders en leerlingen Performance Project voor V5a en V5b groep 2
Brief ouders en leerlingen Performance Project CKV1 voor V5
Brief aan ouders en leerlingen van de eindexamenklassen over 3e poging rekentoets
Brief aan ouders en leerlingen van Havo-3 over verplichte rekenlessen en prescan
Brief ouders en leerlingen ivm excursie Londen maart 2018
Brief aan ouders van leerlingen 4e klas en hoger over Global Exploration 
Brief aan ouders en leerlingen over Trucknasium DAF-museum 26-10-2017
Brief aan ouders B1z over ouderavond 31-10-2017
Brief aan de ouders ivm foto Eckart 50 jaar bestaan
Brief aan ouders en leerlingen B1q en B1r over bezoek TU/e op 13-10-2017
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over bezoek aan Berenkuil op 25-10-2017
Brief aan Ouders over zwemsportdag brugklassen op 10-11-2017
Brief aan ouders brugklasssen ivm ouderavond en minilessen 5-10-2017
Brief aan ouders over excursie naar de Efteling 2-10-2017
Brief aan ouders en leerlingen H4 overzicht open dagen HBO
Brief aan ouders en leerlingen H5 overzicht open dagen HBO
Brief aan ouders van lln M4-H4-V5 die niet meegaan op excursie
Brief aan ouders over weerbaarheidstraining derde klassen

Brief ouderavond Vwo-3 op 21-9-2017
Brief ouderavond Vwo-4 op 21-9-2017
Brief ouderavond Vwo-5 op 19-9-2017
Brief ouderavond VWO-6 op 19-9-2017
Brief aan ouders Mavo-1 over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders Mavo-2 over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders M3a en M3b over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders M43tt over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders over ouderavond excursie Londen (18-9-2017)
Brief aan ouders over ouderavond Mavo-4 (12-9-2017)

Brief aan ouders over ouderavond Mavo-3 (12-9-2017)
Brief aan ouders over bezoek leerlingen aan TUe op 7-9-2017

Brief aan ouders over ouderavond voor Mavo-2
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-2
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-3
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-4
Brief aan ouders over ouderavond voor Havo-5
Brief aan ouders over ouderavond voor Vwo-2

2016-2017
Brief aan ouders en leerlingen over het peanutbaltoernooi
Brief aan ouders en leerlingen over schoolfeest brugklassers 23-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen van V4c over presentatie Cabaretlessen 22-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen van V4b over presentatie Cabaretlessen 21-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen van V4a over presentatie Cabaretlessen 20-6-2017
Brief aan ouders over architektuurlessen voor klassen H4a en H4g
Brief aan ouders over architektuurlessen voor klassen H4b, H4c en H4f
Brief aan ouders over architektuurlessen voor klassen H4d en H4e
Brief aan leerlingen i.v.m. de Betere Werelddag
Brief aan ouders i.v.m. de Betere Werelddag
Brief aan ouders van de 1e klassen over excursie naar Beekse Bergen 7-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen klassen B1e, B1f, B1g, B1p, H2c, H2e en M2d over lessen Biologie en M&N
Brief aan ouders en leerlingen van klassen 2 over de activiteitendag 7 juni a.s.
Brief aan ouders B1z over verplaatsen ouderavond
Brief aan ouders V2d over ouderavond 6-6-2017
Brief aan ouders V3d over ouderavond 6-6-2017
Brief aan ouders van leerlingen uit Havo-2 O&O over presentatiemarkt de gezonde snack 26-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen uitnodiging presentatieavond draaideur projecten
Brief aan ouders van V3d over bezoek aan Night of the Nerds op 16-5-2017
Brief aan ouders van V3b over de excursie naar het Rijksmuseum
Brief aan ouders en leerlingen eindexamenklassen over 4e poging rekentoets
Brief aan ouders en leerlingen van voor-examenklassen over 2e poging rekentoets
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 over de rekentoets
Brief aan ouders van de deelnemers aan de Global Exploration Thailand en Cambodja
Brief aan ouders en leerlingen B1p, B1w, B1z over bezoek aan Groendomein Wasven
Brief aan ouders en leerlingen B1a en B1b over de circusvoorstelling
Brief aan ouders en leerlingen V4a en V4c over workshop architectuur
Brief aan ouders en leerlingen V4a en V4b over workshop architectuur
Brief aan ouders en leerlingen B1z over de themaweek Heelal
Brief aan ouders Havo-3 voor keuzevak CE in Havo-4
Aanmeldformulier voor keuzevak CE in Havo-4
Brief aan alle leerlingen ivm oproep voor leerlinggeleding Medezeggenschapsraad.
Brief aan alle ouders ivm oproep voor oudergeleding Medezeggenschapsraad
Brief aan ouders en leerlingen van V2d over de Themaweek Cultuur
Brief aan ouders en leerlingen van Mavo-4 over CPE en CSE examens Kunstvakken 2
Brief aan ouders en leerlingen Havo-4 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Brief aan ouders en leerlingen Vwo-4 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Brief aan ouders en leerlingen Vwo-5 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Brief aan ouders en leerlingen Masterclass-3 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Bijlage bij brief H4-V4-V5 over First Certificate in English: consent form under 18
Bijlage bij brief H4-V4-V5 over First Certificate in English: consent form 18 or above
Brief aan ouders en leerlingen over Lenteschool 2017 voor Havo-3 en -4 en Vwo 3, -4 en -5
Brief aan ouders Mavo-3 over rekentoets
Brief aan ouders Mavo-4 over rekentoets
Brief aan ouders Havo-4 over rekentoets
Brief aan ouders Havo-5 over rekentoets
Brief aan ouders Vwo-5 over rekentoets
Brief aan ouders Vwo-6 over rekentoets
Brief aan ouders van Mavo-3 over verzetten ouderavond
Brief aan ouders en leerlingen B1q, B1v, B1z over voetbalrobots
Brief aan ouders en leerlingen van Vwo-4 over studievoorlichtingsavonden 7 en 9 februari 2017
Brief aan alle ouders en leerlingen van Havo-5 ivm aangepaste testweek
Brief aan alle ouders en leerlingen van B1z ivm aangepaste testweek
Brief aan alle ouders en leerlingen ivm aangepaste testweek
Brief aan ouders en leerlingen B1z over themaweek januari 2017
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 wegwijsdagen Summa
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 aanmelding MBO-opleiding
Brief aan ouders en leerlingen Havo-4, Vwo-4 en Vwo-5 over Technasium Netwerkbijeenkomst 10-2-2017
Brief aan ouders Mavo-3 over informatieavond vakkenkeuze 9-2-2017
Brief aan ouders Havo-3 over ouderavond profielkeuze 23-2-2017
Brief aan ouders en leerlingen V3d over themaweek januari 2017
Brief aan de ouders van V3d over de ouderavond op 7-2-2017
Brief aan de ouders van V2d over de ouderavond op 7-2-2017
Brief aan de ouders van B1z over de ouderavond op 1-2-2017
Brief met bijlage aan ouders en leerlingen over kerst en nieuwjaar 2016-2017
Brief aan ouders en leerlingen van Havo-3 over snuffelstage 7-3-2017
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 over de MBO voorlichtingsavond 20-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over aanmelding vervolgopleiding (zie ook onderstaande bijlage!)
Bijlage bij brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over aanmelding vervolgopleiding
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 over meeloopdagen MBO
Brief aan ouders en leerlingen Vwo-3 over ouderavond profielkeuze 8-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen met Frans in H3b en H3d over activiteitendag 7-12-2016
Brief aan de ouders over arbeidsorienterende stage Havo-4
Brief aangepaste lessen mevrouw van Bergen
Brief vervanging mevrouw van Bergen
Brief vervanging heer van Dokkum
Brief vervanging heer van Dokkum
Brief aan ouders en leerlingen van  Mavo-3 over de activiteitendag op 7-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen H4 over activiteitendag 7-12-2016
Brief aan de ouders over de IJsportdag 2016
Brief aan ouders en leerlingen van M4 over activiteitendag 7-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen van V4 over activiteitendag 7-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen over Profielkeuzedag TUe op 8-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen Havo en Vwo over inhaalregeling
Brief aan ouders over Eindevenement Make The Match voor Mavo-2.
Brief aan ouders en leerlingen M3 en M4 over informatieavond overstap M4 naar H4
Brief aan ouders en leerlingen ivm leerlingenfeest op 25-11-2016
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 en 4 over Open Dagen MBO
Brief aan ouders en leerlingen Havo-4 en 5 en Vwo-4, 5 en 6 over bijles via Toptutors
Brief aan ouders en leerlingen B1p en B1w i.v.m. bezoek aan de bibliotheek voor het vak O&O
Brief aan ouders en leerlingen Vwo-3 en Havo-3 over beroepenavond op 1-2-2017
Brief aan ouders en leerlingen van de 1e klassen over Globaland op 7 en 8-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 en Mavo-4 over de bedrijvenmarkt op 15-11-2016
Brief aan ouders en leerlingen Havo-3 over rekenles en rekentoets
Brief aan ouders i.v.m. filmpje anti-pestdag alle derde klassen
Brief aan ouders m.b.t. vervanging mevrouw Melisse
Brief aan ouders m.b.t. vervanging mevrouw Ricanek
Brief aan ouders en leerlingen van V2a ivm ski-uitje op 25-11-2016
Brief aan ouder en leerlingen van M3, M4, H4, H5, V4, V5, V6 over bedrijvenmarkt 15-11-2016
Brief aan ouders en leerlingen H3, V3, MC3 over bezoek aan Technopolis 7-12-2016
Brief aan ouder en leerlingen over themaweek Communicatie V2d
Brief aan ouders V5a en V5d over performance project United C oktober 2016
Brief aan ouders V5b en V5c over performance project United C oktober 2016
Brief Mavo-4 bezoek aan Berenkuil 2-11-2016
Brief aan ouders en leerlingen klas 1 over zwemsportdag op 11-11-2016
Brief aan het schoolorkest van het Eckartcollege
Brief aan ouders en leerlingen van Mavo-1 over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders en leerlingen van Mavo-2 over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders en leerlingen van lesgroep M31tt over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders en leerlingen van Lesgroep M45tt over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders en leerlingen van Vwo-2, Vwo-3, Havo-2 en Havo-3 over werving commissie beroepenvoorlichtingsavond
Brief aan ouders en leerlingen over de IAK City Run 9-10-2016
Brief aan ouders en examenleerlingen over faciliteiten
Brief vervanging mevr. van Bergen voor B1f, H2b, H2c, H2e en V2a
Brief aan ouders O&O leerlingen met formulier verlaten schoolterrein
Brief rooster excursies voor ouders
Brief excursie Don Boscokerk voor V3a
Brief aan ouders Havo-4 over de ouderavond Londen 19-9-2016
Brief “Op weg naar een rookvrij schoolplein”
Brief aan ouders Havo-4, Havo-5, Vwo-5 en Vwo-6 over ouderavond studiekeuze 6-10-2016