Communicatie vindt plaats via de email. Alle brieven die per mail verstuurd zijn, worden hier geplaatst.

Brief aan ouders en leerlingen over het peanutbaltoernooi
Brief aan ouders en leerlingen over schoolfeest brugklassers 23-6-2017

Brief aan ouders en leerlingen van V4c over presentatie Cabaretlessen 22-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen van V4b over presentatie Cabaretlessen 21-6-2017
Brief aan ouders en leerlingen van V4a over presentatie Cabaretlessen 20-6-2017
Brief aan ouders over architektuurlessen voor klassen H4a en H4g

Brief aan ouders over architektuurlessen voor klassen H4b, H4c en H4f
Brief aan ouders over architektuurlessen voor klassen H4d en H4e
Brief aan leerlingen i.v.m. de Betere Werelddag
Brief aan ouders i.v.m. de Betere Werelddag
Brief aan ouders van de 1e klassen over excursie naar Beekse Bergen 7-6-2017

Brief aan ouders en leerlingen klassen B1e, B1f, B1g, B1p, H2c, H2e en M2d over lessen Biologie en M&N

Brief aan ouders en leerlingen van klassen 2 over de activiteitendag 7 juni a.s.

Brief aan ouders B1z over verplaatsen ouderavond

Brief aan ouders V2d over ouderavond 6-6-2017
Brief aan ouders V3d over ouderavond 6-6-2017
Brief aan ouders van leerlingen uit Havo-2 O&O over presentatiemarkt de gezonde snack 26-6-2017

Brief aan ouders en leerlingen uitnodiging presentatieavond draaideur projecten

Brief aan ouders van V3d over bezoek aan Night of the Nerds op 16-5-2017

Brief aan ouders van V3b over de excursie naar het Rijksmuseum
Brief aan ouders en leerlingen eindexamenklassen over 4e poging rekentoets

Brief aan ouders en leerlingen van voor-examenklassen over 2e poging rekentoets

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 over de rekentoets

Brief aan ouders van de deelnemers aan de Global Exploration Thailand en Cambodja

Brief aan ouders en leerlingen B1p, B1w, B1z over bezoek aan Groendomein Wasven

Brief aan ouders en leerlingen B1a en B1b over de circusvoorstelling

Brief aan ouders en leerlingen V4a en V4c over workshop architectuur

Brief aan ouders en leerlingen V4a en V4b over workshop architectuur

Brief aan ouders en leerlingen B1z over de themaweek Heelal

Brief aan ouders Havo-3 voor keuzevak CE in Havo-4

Aanmeldformulier voor keuzevak CE in Havo-4
Brief aan alle leerlingen ivm oproep voor leerlinggeleding Medezeggenschapsraad.
Brief aan alle ouders ivm oproep voor oudergeleding Medezeggenschapsraad

Brief aan ouders en leerlingen van V2d over de Themaweek Cultuur

Brief aan ouders en leerlingen van Mavo-4 over CPE en CSE examens Kunstvakken 2

Brief aan ouders en leerlingen Havo-4 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)

Brief aan ouders en leerlingen Vwo-4 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Brief aan ouders en leerlingen Vwo-5 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Brief aan ouders en leerlingen Masterclass-3 over examens First Certificate in English (zie ook bijlage)
Bijlage bij brief H4-V4-V5 over First Certificate in English: consent form under 18
Bijlage bij brief H4-V4-V5 over First Certificate in English: consent form 18 or above
Brief aan ouders en leerlingen over Lenteschool 2017 voor Havo-3 en -4 en Vwo 3, -4 en -5

Brief aan ouders Mavo-3 over rekentoets

Brief aan ouders Mavo-4 over rekentoets

Brief aan ouders Havo-4 over rekentoets

Brief aan ouders Havo-5 over rekentoets

Brief aan ouders Vwo-5 over rekentoets

Brief aan ouders Vwo-6 over rekentoets

Brief aan ouders van Mavo-3 over verzetten ouderavond
Brief aan ouders en leerlingen B1q, B1v, B1z over voetbalrobots

Brief aan ouders en leerlingen van Vwo-4 over studievoorlichtingsavonden 7 en 9 februari 2017

Brief aan alle ouders en leerlingen van Havo-5 ivm aangepaste testweek

Brief aan alle ouders en leerlingen van B1z ivm aangepaste testweek

Brief aan alle ouders en leerlingen ivm aangepaste testweek
Brief aan ouders en leerlingen B1z over themaweek januari 2017

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 wegwijsdagen Summa

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 aanmelding MBO-opleiding

Brief aan ouders en leerlingen Havo-4, Vwo-4 en Vwo-5 over Technasium Netwerkbijeenkomst 10-2-2017

Brief aan ouders Mavo-3 over informatieavond vakkenkeuze 9-2-2017

Brief aan ouders Havo-3 over ouderavond profielkeuze 23-2-2017 

Brief aan ouders en leerlingen V3d over themaweek januari 2017

Brief aan de ouders van V3d over de ouderavond op 7-2-2017

Brief aan de ouders van V2d over de ouderavond op 7-2-2017

Brief aan de ouders van B1z over de ouderavond op 1-2-2017

Brief met bijlage aan ouders en leerlingen over kerst en nieuwjaar 2016-2017

Brief aan ouders en leerlingen van Havo-3 over snuffelstage 7-3-2017 

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 over de MBO voorlichtingsavond 20-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over aanmelding vervolgopleiding (zie ook onderstaande bijlage!)
Bijlage bij brief aan ouders en leerlingen Mavo-4 over aanmelding vervolgopleiding

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 over meeloopdagen MBO

Brief aan ouders en leerlingen Vwo-3 over ouderavond profielkeuze 8-12-2016

Brief aan ouders en leerlingen met Frans in H3b en H3d over activiteitendag 7-12-2016

Brief aan de ouders over arbeidsorienterende stage Havo-4

Brief aangepaste lessen mevrouw van Bergen
Brief vervanging mevrouw van Bergen
Brief vervanging heer van Dokkum
Brief vervanging heer van Dokkum
Brief aan ouders en leerlingen van  Mavo-3 over de activiteitendag op 7-12-2016

Brief aan ouders en leerlingen H4 over activiteitendag 7-12-2016
Brief aan de ouders over de IJsportdag 2016

Brief aan ouders en leerlingen van M4 over activiteitendag 7-12-2016

Brief aan ouders en leerlingen van V4 over activiteitendag 7-12-2016

Brief aan ouders en leerlingen over Profielkeuzedag TUe op 8-12-2016
Brief aan ouders en leerlingen Havo en Vwo over inhaalregeling

Brief aan ouders over Eindevenement Make The Match voor Mavo-2.
Brief aan ouders en leerlingen M3 en M4 over informatieavond overstap M4 naar H4
Brief aan ouders en leerlingen ivm leerlingenfeest op 25-11-2016

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 en 4 over Open Dagen MBO

Brief aan ouders en leerlingen Havo-4 en 5 en Vwo-4, 5 en 6 over bijles via Toptutors
Brief aan ouders en leerlingen B1p en B1w i.v.m. bezoek aan de bibliotheek voor het vak O&O

Brief aan ouders en leerlingen Vwo-3 en Havo-3 over beroepenavond op 1-2-2017

Brief aan ouders en leerlingen van de 1e klassen over Globaland op 7 en 8-12-2016

Brief aan ouders en leerlingen Mavo-3 en Mavo-4 over de bedrijvenmarkt op 15-11-2016

Brief aan ouders en leerlingen Havo-3 over rekenles en rekentoets

Brief aan ouders i.v.m. filmpje anti-pestdag alle derde klassen

Brief aan ouders m.b.t. vervanging mevrouw Melisse
Brief aan ouders m.b.t. vervanging mevrouw Ricanek

Brief aan ouders en leerlingen van V2a ivm ski-uitje op 25-11-2016

Brief aan ouder en leerlingen van M3, M4, H4, H5, V4, V5, V6 over bedrijvenmarkt 15-11-2016

Brief aan ouders en leerlingen H3, V3, MC3 over bezoek aan Technopolis 7-12-2016
Brief aan ouder en leerlingen over themaweek Communicatie V2d

Brief aan ouders V5a en V5d over performance project United C oktober 2016
Brief aan ouders V5b en V5c over performance project United C oktober 2016
Brief Mavo-4 bezoek aan Berenkuil 2-11-2016

Brief aan ouders en leerlingen klas 1 over zwemsportdag op 11-11-2016
Brief aan het schoolorkest van het Eckartcollege
Brief aan ouders en leerlingen van Mavo-1 over Technologie en Toepassing

Brief aan ouders en leerlingen van Mavo-2 over Technologie en Toepassing

Brief aan ouders en leerlingen van lesgroep M31tt over Technologie en Toepassing

Brief aan ouders en leerlingen van Lesgroep M45tt over Technologie en Toepassing
Brief aan ouders en leerlingen van Vwo-2, Vwo-3, Havo-2 en Havo-3 over werving commissie beroepenvoorlichtingsavond

Brief aan ouders en leerlingen over de IAK City Run 9-10-2016
Brief aan ouders en examenleerlingen over faciliteiten
Brief vervanging mevr. van Bergen voor B1f, H2b, H2c, H2e en V2a
Brief aan ouders O&O leerlingen met formulier verlaten schoolterrein

Brief rooster excursies voor ouders
Brief excursie Don Boscokerk voor V3a
Brief aan ouders Havo-4 over de ouderavond Londen 19-9-2016
Brief “Op weg naar een rookvrij schoolplein”
Brief aan ouders Havo-4, Havo-5, Vwo-5 en Vwo-6 over ouderavond studiekeuze 6-10-2016