INFORMATIE VAN SCHOOLJAAR 2016-2017:

De BETEREWereld dag

Op dinsdag 13 juni 2017 staat een speciale activiteitendag op het programma, de jaarlijkse BetereWerelddag. Op deze dag zamelen al onze leerlingen geld in via sponsoring voor 6 kleinschalige doelen. Hiermee hebben wij als school op de een of andere manier een directe relatie. D.m.v. een sponsorkaart proberen onze leerlingen zoveel mogelijk sponsors te werven. De commissie BetereWerelddag zal enkele grootschalige activiteiten organiseren zoals een fietstocht, skeelertocht en wandeltocht. Van iedere klas wordt onder leiding en onder begeleiding van de klasdocent deelname aan een activiteit verwacht.
Ook kunnen er sponsoractiviteiten klassikaal georganiseerd worden i.s.m. de eigen mentor i.p.v. deelname aan de grootschalige activiteiten die hierboven zijn genoemd.
’s Avonds wordt er in de school een activiteit georganiseerd door bovenbouw leerlingen die meedoen aan het project Global Exploration waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan de doelen die wij steunen. Voor meer informatie over Global Exploration zie: https://eckartcollege.nl/activiteiten/global-exploration

De gelden, die op en rond de Betere Wereld Dag van 13 juni worden opgehaald, zijn dit jaar bestemd voor 6 doelen.

 1. GAMBIA:
  In Gambia staat een school voor dove kinderen. De St. John’s school for the deaf in het dorpje Kanifing. De school is in 1984 opgericht en is een van de weinige scholen in Gambia voor kinderen met een beperking. Dhr. van der Schoof, docent Engels op het Eckart, zet zich al jaren in om deze school van allerlei materiaal te voorzien. Voor meer informatie zie: http://www.eckartcollege.nl/project-gambia
 2. NICARAGUA:
  Stichting samenscholen bouwt in samenwerking met de lokale bevolking scholen en geeft docenten training aan de oostkust van Nicaragua, Midden Amerika. Dit project is ingebracht door een docent van het Eckart, de heer Adriaans. Voor meer informatie zie: https://stichtingsamenscholen.org/
 3. ZUID-AFRIKA:
  Stichting Eindhoven – Emfuleni. Dit project komt voort uit de stedenband Eindhoven – Emfuleni en is aangedragen door Teun de Laat die al jaren op onze school lezingen heeft verzorgd over de townships in Zuid-Afrika. Hun missie is om de leefomstandigheden van de bewoners in de townships van Emfuleni in Zuid-Afrika te verbeteren en hun zelfredzaamheid te versterken. Voor meer informatie zie: http://www.eindhovenemfuleni.nl
 4. INDIA:
  Stichting opleiding achterstandsjeugd India, het Bent Boys Home project. Het doel van de stichting is om kastenloze en daarom meestal kansloze jongeren een vakopleiding te geven zodat zij een betere toekomst kunnen krijgen.
 5. GHANA:
  Project Rising Stars, een project met als doel een zorgboerderij te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking in het dorp Offinso. Er worden ongeveer 15 kinderen opgevangen en men wil uitbreiden naar 25 kinderen die er zullen verblijven en worden begeleid. De boerderij moet naast dagbesteding ook het project in de toekomst financieel onafhankelijk maken. Voor meer informatie zie: http://www.rising-stars.nl
 6. KENIA:
  MOV Woensel Oost, is een stichting die als doel heeft om elk jaar 20 meisjes van de Borana stam in Noord-Oost Kenia naar school te helpen. Dit project is aangedragen door de heer van der Linden, oud-docent van het Eckartcollege en de kerntaak van deze stichting is om meisjes onderwijskansen te geven en daarmee een goede toekomst te verschaffen. Voor meer informatie zie: http://www.stichtingmov.nl

De Proloog op dinsdag 16 mei
Om “warm” te draaien voor de Betere Werelddag wordt er tijdens lessen op dinsdag 16 mei informatie gegeven over de projecten, maar ook over Artsen zonder Grenzen, Amnesty International, Unicef, Warchild en vluchtelingenwerk Nederland. Zoveel mogelijk klassen krijgen een gastles over de projecten die we steunen, de hulporganisaties en belangrijke wereldvraagstukken. Voor en door leerlingen van de brugklassen  wordt er een multiculturele markt georganiseerd.

Tot Slot
Het Eckartcollege houdt elk jaar een BetereWerelddag. De hulp van onze leerlingen laat niet alleen anderen delen in onze rijkdom maar maakt hen ook waardevoller en draagt bij aan hun vorming als mens.

Commissie BetereWerelddag