Menu

Bedrijvenmarkt 2017-2018

Op 5 februari organiseert het Eckartcollege en het Novaliscollege in samenwerking met H. Vos, voormalig medewerker van VDL ETG,  een bedrijvenmarkt. Er zullen zeker 29 bedrijven van uiteenlopende aard aanwezig zijn om informatie te geven over de beroepen en beroepsmogelijkheden binnen hun bedrijf.

Alle vier de profielen (sectoren) zullen voldoende aan bod komen.
Omdat het belangrijk is dat leerlingen zich voldoende en breed informeren en kunnen informeren, is deze avond verplicht voor alle leerlingen van mavo 3 en 4.

Leerlingen van Havo hebben  vrije inloop vanaf 20.30 tot 21.00uur. De leerlingen krijgen een (schriftelijke) opdracht mee. Ouder(s)/verzorger(s) spelen uiteraard een belangrijke rol in dit oriëntatieproces. Wij stellen het daarom zeer  op prijs als ook ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn op deze avond.

Deze avond vindt plaats op het Eckartcollege in het brugklasgebouw.

Bekijk hier de lijst met deelnemende bedrijven.

Bekijk hier de logo’s van de bedrijven.